ikhandlela eli green

umuthi we lotto ungawuthaka ngokusebenzisa ikhandlela lemali e li green bese usebenzisa ikhandlela lamaphupho eli purple, ungabhala isicelo sakho ephepheni sokuthi ufuna ukuphupha izinumber ze lotto, ngokubona kwami umuthi wokuwina ilotto ungabanzima ukuwenza ngoba izinumber ziyicomputer angeke wayi controller icomputer ukuthi yenzeni ngomuthi, uma unomuthi woku controller icomputer nama robots ngingacela ungiphe, into engingayicabanga ukuthi wenze umuthi wokuthi wena uphuphe izinumber zingakaphumi, bese uvuka uzibhala phansi. Yebo ungawenza umuthi wokugebhula noma umuthi wokuthi uthandwe yimali, kodwa lemithi isebenza ngokuhlukile, singawathatha amashansi sithakele ilotto kodwa awukho umuthi ongathi lona is guaranteed ukuwina ilotto. Uma unesiphiwo sokubona izinto zingakenzeki njengamaphupho, abantu bakwazi ukuphupha umuntu ezoshona ashone ngempela, singasebenzisa lesosiphiwo ukuthi sibone izinumber zelotto ezingakatonyulwa emshinini.

amafutha emali nokuwima lotto

Amafutha maningi aletha izinhlanhla zemali, okungaba amafutha enkosazane njalo njalo. ungawasebenzisa lamafutha ukuzama umuthi we lotto.

imithi yokuwina lotto

Ikhona imithi ehambisana nemali lemithi ihlale ikhona lakuthakwa khona imithi yemali, eminye yemithi isetshenziselwa ukudonsa izinto eduze nawe, lemithi ifana no Sondeza, idonsa izinto izilethe kuwena. Imithi yemali yona ejwayelekile ifana nemithi ikhokhela lemithi ingena emithini eminingi eyizincabo edonsa imali kuwena.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe