unukani umuthi wenzani uses

unukani umuthi odume kakhulu ngokufaka nokukhipha isichitho kuthiwa akumele uwusebenzise kakhulu ngoba nawo uvele uphenduke isichitho kuwena. Unukani ujwayele ukumila lapho kukhoma umquba khona lakuvundile khona. Phalaza ngonukani uma kukhona okugandla ngemithi. Unukani uyathakwa neminye imithi wenze umuthi wokubhaxabula izitha zakho. Nukani uses in traditional medicine

umsebenzi ka unukani umuthi how to use unukani herb

Nukani in english is Black Stinkwood uyasebenza unukani neqanda ukucupha umuntu othandana naye wuphuze neqanda ubone imihlola. Unukani nomalilisa ukhalisa indoda uyawuphuza uma uzoya kwindoda yakho.

unukani pictures

unukani nukani pictures

Unukani video lasichaza khona ngonukani.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe