Inkehli ingodusi esikhehliwe usuku lomgcagco selaziwa kuthiwa zosengwa yinkehli abafana bengekho ngoba usefana nomkamuntu akasavumelekile ukungena esbayeni sakubo useyophuma ngehubo.
Siyosengwa yinkehli kuchaza ukuthi into ngeke iphumelele. Inkehli owesifazane, owesifazane akayisengi inkomo. Ingakho kuthiwa ziyosengwa inkehli.
leso sisho sisuselwa la ekwakuliwa khona izimpi emakhaya so inkomo ezisengwayo zasisuke zingenabo abazozisenga ngoba yonke into ewumfana yayisuke isehlathini kwi camp masekuthiwa inkomo zosengwa inkehli[kuchaza ukuthi lokho isimo simonzonzo] kushukuthi khona okungahambi kahle

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Iziwasho nemithi

izithakazelo

izisho nezaga

Amagama esizulu izincazelo