izithakazelo zakwa shangase umlando

Imvelaphi yesibongo saka shangase. ushangase uvela kwangcobo, kuthiwa umkheshane kwakumfowabo kaNgcobo bezalwa uVumezitha . umkheshane uyena omdala okwakufanele athathe isihlalo sobukhosi kodwa wayewumuntu ohlala engekho ekhaya esemahlathini ezingela futhi engaganiwe kuthe makudlula ubaba wabo uVumezitha uNgcobo wayesebuthatha ubukhosi ekuhambeni kwesikhathi kwanezinsolo zokuthi umkheshane unyonyobela amakhosikazi kaNgcobo kuthe mayesebona uyasolakala wayesebaleka eyocasha enkandla ekuhambeni kwesikhathi uNgcobo wathuma abantu ukuthi abayobheka umfowabo nembala bamthola uthe mayebuya wayesembuza uNgcobo Kade uhamba ushangazaphi bafo wasesho Kade ekuphi uthe esegamiweke wayesephuma umuzi wakhe wabe sewubizwa ngokuthi kukwashangase.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Iziwasho nemithi

izithakazelo

izisho nezaga

Amagama esizulu izincazelo