izithakazelo zakwa zulu

Umlando wamakhosi akwazulu, list yamakhosi akwazulu, amakhosi alapha awawona awakwazulu qobo, uzoqaphela ukuthi ngaphambi kukashaka ikwazulu natal beyiyizizwe ezahlukene noma sizothi izigodi ezizibusayo, uzoqaphela futhi ukuthi ikwazulu natala yadwetshwa ngabelungu, akuwona wonke amakhosi akwazulu natala abekhonza ngaphansi kwazulu, asingangeni ke kodwa kwipolitiki kakhulu.

Khona lanizodideka khona ukuthi uNTU ubani ukhokho wethu wasendlunkulu njengoba sibizwa ngabantu leligama lisuselwa kukhokho wokuqala endlunkulu uNTU

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Iziwasho nemithi

izithakazelo

izisho nezaga

Amagama esizulu izincazelo