Dj eggs isiwasho usetshenziswa kanjani

Isiwasho esisebenzisa iqanda ukulahla isilwane, lesiwasho uzosisebenzisa ukuxosha isilwane, ngisho nesilwane esilala nawo ebusuku. Umsebenzi ka Dj egg ukukhipha amabhadi, isichitho, amathunzi amnyama, isilwane namashwa. udinga lokhu okulandelayo Uzokushanganisa konke lokhu okungenhla ugeze ngakho.Bese uchitha ngaphandle komuzi , ubuye ungabheki emuva.

Siyabonga ngokufunda uDj eggs, sicela ubheke kwipage eminye imoxovo esebenzisa umlotha wamandiya obizwa nge holly ash. Sizokuchazela ukuthi usebenza kanjani umlotha wamandiya, sikutshele nokuthi uphalaza ngawo uma kunjani, ufutha ngawo uma kunjani? futhi ugeza ngawo uma kunjani. Lifunde lonke ipage uzobona nokuthi i camphor blocks isebenza kanjani kanye no Dj Spirit. Konke lokhu yiziwasho.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Busisiwe 2020-08-30 01:41:13
Power dock rock ngicela kphume wonke amabhadi neschitho abasfake Kimi nobaba wenganga abuye Kimi sikhulise ingane sobabili power dock rock
Minentler 2020-09-01 19:46:36
Power dock rock Cela kuphum lesih schithoh abasifak kimiiY AbuyeH Bab wenganeh Eingyikhulelw sizokhulisa nganeh sobabili. Ezweh minaah ~ ngicel Angenz mfanti wakherh Power dock rock Cela ngisizeh
Minentler 2020-09-01 19:46:42
Power dock rock Cela kuphum lesih schithoh abasifak kimiiY AbuyeH Bab wenganeh Eingyikhulelw sizokhulisa nganeh sobabili. Ezweh minaah ~ ngicel Angenz mfanti wakherh Power dock rock Cela ngisizeh
Zoleka mngxati 2020-09-02 06:37:42
Plz approve admin
Lerato Ndlovu 2020-09-06 21:18:46
Ngicela isichitho abangifake sona siphume, nesilwanwe engilala naso sihambe zonke izinhlahla zami zibuye
Jwara Fundisiwe 2020-09-14 16:30:54
Ngicela imali ngaze ngaswela konke kumile akuhambi kahle ngiyacela Power doc Rock ungiphe imali ingene ku Account yam Capitec
Busisiwe Ntlemeza 2020-09-18 10:23:41
Power dock rock ndicela undincede undilwele kubo bonke abandichithayo emsebenzini,andisabizwa kuma overtime andazi why,ndirhola imali eshodayo,ndiyadika ebantwini,abazali bam cela bandithande bayeke undizonda ngaphandle kwesizathu,kusuke isichitho isimnyama ebomini bam,kukhanye, ndicela undincede undilwele kubo bonke abandichithayo ebomini bam,kwanele, ndicela utatomntwana ondle umntwana wakhe,amazi uyatya futhi uyanxiba, ndicela uyekela uba namaphupho amabi futhi ndiyeke uwalibala ekuseni, ndic
Fakade Matshabane 2020-10-08 09:30:03
Power doc rock power power power dock rock
sthembiso mkhize 2020-10-16 14:59:11
viva mthandazi .mina ngicela ungisize injabulo yami ibamfishane .umsebenzi kunzima ukuwuthola .mangiwutholile awuthathi skhathi uyaphela
Pamela Qhunyana 2021-11-30 22:32:20
Ngiyabingela Dj Dock ngicela ukhiphe esimnyama engifakwe sona,indlela zam zivuleke.Bafumana ipromotion emsebenzini ekubeni kudala ngasebenza khona.Imanager yam ayindiboni even sendikhona emsebenzin ndicela undincese
Gcinile Ndawonde 2022-04-11 00:51:58
Where can I get isiwasho se Dj eggs
Buyisiwe 2022-08-26 14:39:20
Power Doc Rock ngicela impilo yami ilunge akukho okuhamba kahle financially love relationship kubuye engihlekisana naye kuphume isinyama namabhadi kukhanye empilweni yami

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Go back buyela emuva