Dj eggs isiwasho usetshenziswa kanjani

Umsebenzi ka Dj egg ukukhipha amabhadi, isichitho, amathunzi amnyama, isilwane namashwa. udinga lokhu okulandelayo Uzokushanganisa konke lokhu okungenhla ugeze ngakho.Bese uchitha ngaphandle komuzi , ubuye ungabheki emuva.

Siyabonga ngokufunda uDj eggs, sicela ubheke kwipage eminye imoxovo esebenzisa umlotha wamandiya obizwa nge holly ash. Sizokuchazela ukuthi usebenza kanjani umlotha wamandiya, sikutshele nokuthi uphala ngawo uma kunjani, ufutha ngawo uma kunjani? futhi ugeza ngawo uma kunjani. Lifunde lonke ipage uzobona nokuthi icamphor blocks isebenza kanjani kanye no Dj Spirit. Konke lokhu yiziwasho.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Thuthula 2020-01-23 09:36:18
For how long
 • Zamacirha 2020-02-07 00:21:24
  Ndicela ukubuza ngushukela omnyama ndinfawitholaphi obrown wona uyatholakala
 • Nontembiso 2020-02-22 08:11:15
  Mna cela ubuza fumaneka phi ublack sugar
 • Nompumelelo 2020-03-04 11:45:15
  Uwenza udj egg ixesha elingakanani,uswskile emnyama uyitholaphi? Ingaba ushukela obrown uright ?
 • Anele 2020-03-13 07:08:25
  Ushukela Omnyama Iwona Shukela O Brown Bakwethu
 • Sindy 2020-03-19 15:46:08
  Ngicela ubuza ushukela omnyama nginga wufumana kuphi?
 • Sindy 2020-03-19 15:50:30
  Ngicela ubuza ushukela omnyama nginga wufumana kuphi?
 • Ntombizodwa 2020-03-26 09:41:28
  Ngicela ukubuza umusugeza uyakhuluma uthini
 • Joyce 2020-05-26 14:20:39
  Brown sugar
Felicia 2020-01-24 10:48:59
Siyabonga kakhulu uwusizo kuthina esinenkinga kwimanje ngizoqala DJ egg ngisuse isinyama namabhadi ngoba ngisebenza ngabantu ngifisa abantu bangithande bathande business yam engiyenzayo kuvuleke nenhlanhla yemali angiboni mali kuthi iphelelaphi
 • fezile Dlamuk 2020-05-14 21:55:50
  Cela kubuza sebenza kanjan mlotha wamandiya
Nomkhosi 2020-01-24 22:42:53
Cyabonga bakithi phiwa lwazi muntu kunini khipha Mali mehlunko dololo ngadinwa ythi lokhu sicathulisa nje
bongerh 2020-01-25 16:18:29
dj egg wenziw skhath esingakanan
 • Phindile 2020-02-10 14:37:27
  Usebenzisa isikhathi esingaki
Nobuhle 2020-01-25 22:50:45
Siyabonga konke inkosi ikubusise
Nobuhle 2020-01-25 23:06:08
Siyabonga konke inkosi ikubusise
Phelo 2020-01-28 14:09:43
Siyabonga NGO DJ eggs Pawer doc rock
 • nono 2020-02-27 19:41:12
  Ngicela ukubuza uma ufuna ukubuyisa umuntu wakh yikuphi okunngangisaz athande Mina kuphela
 • Mpyle 2020-03-18 03:54:51
  I suggest udj onion try wona
Siphokazi Buq 2020-01-29 07:51:53
Ndiyabulela nge mixovo yala ekhaya nkosi ikubusise
Gugu 2020-02-03 13:09:11
Ungezela edlini noma emunyango
bongiwe 2020-02-05 06:33:09
kuba isikhathi esingakanani umenza u dj eggs njengoba ngimqalile izolo
Sthura Gobodo 2020-02-07 18:33:37
Siyabuyela ungadinwa kukunceda
Ma ka T 2020-02-12 09:24:15
Syabonga usisize njalo syalufinga usizo ukuvilapha inhlahla ukuba nemali
Patience 2020-02-13 18:36:35
Mina ngifuna ukwazi wutshukela omnama loba ubrown
 • Zikhona 2020-04-21 20:07:40
  Brown sugar
Busisiwe 2020-02-22 15:50:40
Ngicela ukbuza ushukela omnyama utholakalaphi
 • Vuyi 2020-04-11 23:36:28
  Ushukela omnyama yiwo lo obrown
Vava 2020-02-26 08:20:47
Cela buza ifumanekapi ishukela emnyama Nd uxubela kwinto engakanani
Nomangesi 2020-03-04 20:55:03
Iswekile elimnyama okanye eli brown
Vava 2020-03-09 16:57:05
Celubuza xa gqibo mixer umane upokoza or uvele hlambe ngao wonke then upinde qhufuze ezinye statu xa funa hlamba futhi?
 • Princess 2020-03-09 18:04:36
  Vava uhlamba ngawo wonke ngomso wenza amanye
 • Princess 2020-03-09 18:04:48
  Vava uhlamba ngawo wonke ngomso wenza amanye
 • Princess 2020-03-09 18:04:50
  Vava uhlamba ngawo wonke ngomso wenza amanye
 • Princess 2020-03-09 18:04:55
  Vava uhlamba ngawo wonke ngomso wenza amanye
 • Vatiswa 2020-03-10 10:36:40
  Where can I get black suger?
Fundiswa 2020-03-11 11:42:12
Ku shukela omnyama
 • Nontsapho 2020-03-11 16:25:04
  Ntsuku ezingaphi ushukela obrown yalunga wona
Ayakha 2020-03-14 18:07:37
ngicela ukubuza uwenza intsuku ezingaki futh skhathi sini
Thuli 2020-03-21 16:42:58
Ushukela omnyama ngingawu tholaphi
Lungile 2020-03-22 10:08:43
Ngicela ukwazi uma ukuhlangani kubankoke emanzini uma ubuya ulale unjalo
Nelly 2020-03-31 15:28:14
Angazi ngabe ngifunani kumthandazi,Siyabonga baba ngosizo osinika lona sixakekile,Mina benginenkinga yeslwane silala nami daily,but ngisebenzisa dj eggs asiphindanga sabuya,unkukunkulu akwandisele akubusise aze abusise nesizukulwane sakho.
Nomava 2020-04-01 08:03:19
Mna ndcela ukwazi ushukela omnyama ngingawuthola kuphi
 • Xoli 2020-04-05 08:57:38
  Brown sugar sthandwa
Bukiswa 2020-04-04 14:46:42
Uyifumana phi? i holly ash?
Nelly 2020-04-11 10:51:23
Mina ngiwenza 3days,hayi ngiyawuvuma dj eggs isilwame asikuthinti nhlobo,benginenkinga yeslwane but ngodj eggs ngiryt,Siyabonga baba ngemixovo yakho iwusizo,
Nelly 2020-04-11 10:55:39
Mina ngiwenza 3days,hayi ngiyawuvuma dj eggs isilwame asikuthinti nhlobo,benginenkinga yeslwane but ngodj eggs ngiryt,Siyabonga baba ngemixovo yakho iwusizo,
Sindisiwe thusini 2020-04-17 16:19:30
Ngimenzi u DJ tissue manj ngizoyenza u DJ eggs ngicela konke kuhambe kahle ngyabonga power doc rockGo back buyela emuva