Ikhandlela lenhlanhla. Ikhandlela lokukhipha amabhadi

Kade lalicelwa lekhandlela, inhloso yalekhandlela ukuxosha amashwa, bese ubiza izinhlanhla. uzodinga ikhandlela elimhlophe, eli-gray, eli-black, eli-orange. ikhandlela elimhlophe limele wena.

. bhala igama lakho kwikhandlela elimhlophe bese uyalilayitha ... Layitha ikhandlela elimnyama - thula imizuzwana , ucabange ngamabhadi onawo bese uthi "wonke amabhadi mawaphume kumina manje". ...

Layitha ikhandlela eli-gray bese uthi ukuma kancane ucabange , wonke amabhadi akho aseshabalele, ebaleka kuwena amabhadi bese uthi "wonke amabhadi ami aseshabalele manje" ..

Layitha ikhandlela eli orange - bese ucabanga izinhlanhla zonke ziza, uyibone inhlanhla ifika emva kwenye bese uyakhuluma uthi : "konke okuhle makuze kumina manje" .. ..

Linda wonke amakhandlela akho ashe aze aphele.... wafake kwindwangu emhlophe uwambele phansi.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Nomusa Magcaba 2020-08-10 16:14:22
ngcela kbuza bhala igama kwi khandlela mase sekuphelale aqitshwa egcekeni ngyabonga
Nondu khuzwayo 2020-08-15 19:37:26
Ngcela ukubuza ukuthi ukugqibela ebaleni
Thandeka Msomi 2020-08-18 10:41:21
Ngicela ukbuza ukuthi muphupha ikhandlela Eli pink kusho ukuthi or liqondene nani?
SphethokuhleMazibuko 2020-09-02 02:11:25
Ngicela ukubuza ukt kuryt ukuwashisa ehlathini ngoba ngseqhashweni enghlala khona
Mzwakhe siko 2020-09-03 22:06:00
Ade a phele ukuphela lilonke yohlala mini nobusuku endlin ke hok
Nozipho 2020-09-10 13:30:09
Ngicela ukubuza ukuthi ngiyahlala ngiwalinde ashe aze aphele nginganyakazi
Gugu Mgidi 2020-09-14 00:04:23
Angi understand awaphuthela njani ngedwango emhlophe aphelile,if uhlala emcwasheni ungenzele khona
Mziwandile Mtyekwane 2020-09-16 21:38:24
Mna dinga msebenzi ingabe angandisiza na lamakhandlela enkoc
Mncedisi kraqa 2020-09-21 10:36:44
Ndicela ubuza uwombela ndawoni nini
Selina moeti 2020-09-21 12:41:14
Mona ngicela ukwazi nge candle lentlantla
Ndovela zethu 2020-09-22 14:37:48
konke engikufisayo akuphumelele ngamandl akho imali umsebenzi kah ray nkonyeni maspala power doc rock
Manelly Zibula 2020-09-27 22:31:05
Ngcel ukbuza ukt ugqibela kuph masuqedile
Sibusiso. Mhlanga 2020-10-05 14:36:13
Sanbona ngcela ukbuza ngabe uwalinda aphele lamakhandlela unganyakazi
Sibusiso. Mhlanga 2020-10-05 14:36:59
Sanbona ngcela ukbuza ngabe uwalinda aphele lamakhandlela unganyakazi
Bongeka nkohla 2020-10-05 18:31:22
Ndicela inhlahla yemali ndicela ibusiseke i family yam
Bongimpilo ndimande 2020-10-06 11:57:15
Ngicela ukubuza ukumbelakuphi ngaphandle or ngaphakathi ekhaya langikho cz sisemadolombeni ngalana ngiyabonga
Mshugero 2020-10-06 20:16:07
Cela ubuza uwambelaphi lamakhandlela eyadini or cela cacise lpz
Nothayimile Ndabakan 2020-10-13 07:09:52
Ndicela ibuza lamakhandlela uyawalinda ade aphele uhleli kuwo
Mlungisi Nokhanda 2020-10-15 17:08:26
Molweni kulendlu yolwazi. Ndiyabulela kakhulu ngolwazi nobuchule bonke endibufunda apha.. Ngako ndithi makwande kuwe Tata, uqhubeke ngoku sixhoniza. Enkosi kakhulu
Phumzile Gumede 2020-11-25 19:29:44
Ngicela usizo ngiphathwa umhlume ngingasizwa Yini
mdunana bulelwa 2022-03-01 16:26:01
ndicela ubuza ombhelwa kuphi amakhandlela ngoba ndihlala emqashweni

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Go back buyela emuva