isiwasho sesinyama

Isiwasho sokugeza ongazenzela sona ekhaya, sisusa amathunzi amnyama, amabhadi, izichitho. Uma unesinyama izinto zingakuhambeli kahle, nazi iziwasho zokwelapha isinyama, ube nezinhlanhla.

Geza ngamanzi eRice, amanzi eRice ayakilina uhlanzeke, ube nezinhlanhla, uma upheka irice, ungawachithi amanzi wabeke eceleni, ugeze ngawo. kwenze lokhu isonto lonke, uzobona izinto seziqala zikhanya.

Geza ngo salt, usalt uwusizo olukhulu uxosha izilwane, namabhadi, u-salt uxosha ngisho amaphupho amabi ebusuku.

Bheka kule page eminye imixovo neziwasho ezisusa isinyama.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Nandy 2020-02-04 15:22:26
Uma ugeza ngesalt uyaysebenzisa na insipho?
Snethemba 2020-02-23 12:25:20
Ngcela ukbuza ukuthi uyakhuluma yini ngenkathi ugeza.futhi ugezela kuphi?
  • Mbali 2020-03-06 11:02:17
    Nginenking yokub siyaxaban nomuntu engthandan nay fth kuphel isuku engfon ngyavak ama CV yomsebenz Luth ukungthatha
Thozama Baqo 2020-05-07 15:06:43
Xana uhlamba ngamanzi erice isepha uyayisebenzisa na? Umbuzo wesibini xana uhlamba ngamanzi anetyiwa isepha uyayisebenzisa na uyathetha into ofuna ukuyitsho xana uhlamba ngalamanzi.
Lungelwa Jaklens 2020-05-22 02:44:41
Lamanzi erice uwenza once na or uyakwazi ukuwacina
connie ndhlovu 2020-05-24 20:13:20
Lamanzi e rice siwa mixer namanzi okogeza a clean
ngema zinhle 2020-05-24 23:03:17
Imixovo emisha
precious mbuyisa 2020-05-24 23:13:25
ngicela imixovo yemali ebhizinisini lami nobaba wengane angiphe imali nemixovo yokuxosha izichitho nezilwane emzini wami ngyathemba ku power dock rock power dock rock yenza ushintjoGo back buyela emuva