Previus Page

Umchamo wasekuseni

Umchamo wasekuseni umuthi

Dj Mchamo

Umchamo mean in English means urine. umchamo wasekuseni means morning urine. Umchamo wasekuseni uyageza ngawo ubuso ushisa izinduna, uyekise isikhumba ukuchicha amafuthi. Umchamo wasekuseni, uqeda idliso, uma usola ukuthi undlisiwe, phalaza ngawo umchamo wasekuseni, uwuhlanganise namanzi afudumele uma uphuphe udla into , vuka uphuze umchamo wasekuseni lelodliso lizophela uma ibhubesi lifika endaweni entsha liyachama (territorial marking), lokho likwenzela ukuxosha izilwane eziqhudelana nalo, uma izilwane zifika zizwa iphunga lebhubesi ziyabaleka, lokho kuyafakazeleka, uma uhlushwa izinja kwakho uchela ngomchamo webhubesi izinja ziyahamba zingaphinde zibuye. Ngisho nakubantuke umchamo usebenza ngokufanayo, uma uvakashele indlu kababazi korobha ngomchamo, uma umnewenu efika , uzishiywa yigazi, ahambe angabe esabuya.

Wena uwazi usebenza kanjani umchamo wasekuseni?

Ake sifunde ngomchamo, umchamo umunca ukhiphe ukuncola okungasadingekile emzimbeni wakho. Uma une bacteria infection emuchamweni wakho, ungazisebenzisi iziwasho ngoba uzophuza infection bese uyagula. Igazi nezinso kanye nezinye izingxenye zomzimba zichithela ukuncola kumchamo, bese umchamo uthathe lokho kuncola ukukhiphele ngaphandle komzimba. Umchamo wasekuseni yiwona onconywa kakhulu izinyanga, ingakho usetshenziswa ekwenzeni imithi eminingi. Imithi eyenziwa ngomchamo kubalwa kuyo nezikhafulo. Umbala womchamo ushintshwa izinto eziningi, ukudla okudlile kuyawushintsha umbala womchamo isibonelo: berries ayawushintsha umbala womchamo. Isimo sokuncola komzimba wakho futhi siyawushintsha umbala womchamo kanjani nephunga lomchamo. Uzoqaphela ukuthi ngesinye isikhathi umchamo uyaye unuke kambi, ube nephunga elimbi. Izinga lamanzi asegazi futhi liyaba nomthelela kumbala womchamo, kanye nokunuka komchamo.

Izifo kumchamo.

Igazi kumchamo, lisho isifo, ikakhulukazi isifo esithelelanayo. igazi kumchamo kuyenzeka lenziwe ngama bacteria. Isitho somchamo siba nezifo eziningi okungenzeka kube yi fungi, urine infection, yeast. Zonke lezifo ziyalashwa ngudokotela oseduze nawe (GP doctor), uma zingalapheki kumele ubonane nodokotela oyi-urologist. Kubalulekile ukuhamba no partner wakho, uma uyolashelwa izifo zasembhedeni ngoba nobabili niyadinga ukwelashwa.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Nomasango 2020-02-06 08:41:08
Ndazi ususa izinabuzane ebusweni or ukuphupha kakumbi
 • Kholiwe 2020-02-26 21:29:59
  Manje uma ufuna ususe amabala ugeza ngawo ngokunjalo?
 • Thandazo shab 2020-03-04 10:16:04
  Ngcela ukubuza ischitho usisusa ngani Kanye nesnyama ngigcwele iynduna ebusweni
 • Fundiswa 2020-03-06 09:39:15
  Ndiyabonga ngale mixovo ndiyibonile iyasebenza kakhulu kuthi thina singena mali yenyazinyanga.ndisebenzise icandle elibomvu kwenzeka ebendikuthetha kulo.ndizokuzama neminye enkosi baba kakhulu
 • Cthokoh 2020-03-11 09:55:35
  Ngicela ukubuza kuth if uwusebenzisa lomchamo uwuhlanganisa namanzi or uwusebenzisa wedwa nje like uma ngingeze ngawo or ngikorobha?
 • Nana maphanga 2020-04-07 19:55:57
  Ngicela ukubuza uma udla amaphilisi HIV ungawusebenzisa umchamo wakho
 • patricia 2020-04-11 16:08:57
  uhlamba kwakho ngomchamo
 • Sindiswa 2020-05-12 20:38:40
  Cela kubuza uma usebenzisa amapilisi ungawusebenzisa umcamo wakho
 • Thabi 2020-05-16 18:39:43
  Ukhuluma isandleni enomqhamo bese uya phuphutha or?
nomakhwezi 2020-02-26 23:19:49
Ngicela ukubuza mina ubuso bami buyoma bunamaqhakuva lana amancani ayaphela isikhatshana aphinde avele yini egangisiza
 • patricia 2020-04-11 16:10:37
  yakwaz uthambisa ugqibakwakho ukuhlamba ngawo
Snenhlanhla 2020-02-28 17:37:40
Ngiyabonga ngilutholile usizo izolo into ekhona sixabana njalo and ngiyalunywa nje nasebusweni
Snenhlanhla 2020-02-28 17:38:01
Ngiyabonga ngilutholile usizo izolo into ekhona sixabana njalo and ngiyalunywa nje nasebusweni
 • Thabile 2020-03-01 06:43:36
  Ugeza ngawo unjalo or ugeza ngawo ngensipho
 • Nongcebo 2020-04-28 10:14:02
  Nginekinga yezinto ezihamba ebusweni sengahluleka n ngineziduna uma siphuma ziphumisa engathi amathumba kuvele kubehlungu ngicela usizo
Vava 2020-03-04 08:41:55
Cela buza ba geza kangapi ukuze sipele isichitho or izinto izihamba busweni
 • Busisiwe 2020-03-08 20:54:40
  Ngiyabonga baba wethu mina ngisemusha kodwa ngiyabona kuyaphilwa lana ndinethemba konke okubi kuzobuyela kubanini bazo abachitha mina basheye phatsi kumanje
Phindile 2020-03-09 08:37:32
Okweschitho ugeza ubuso kuphela or umzinba wonke
Phindile 2020-03-09 08:37:49
Okweschitho ugeza ubuso kuphela or umzinba wonke
 • Ziselwa 2020-03-19 15:18:46
  Nam ngicela ukwazi Uma ufuna uwusebenzisila isichitho nezigcawugcawu ezincane ndingenza njani ukuze ngiwusebenzise
 • Ncumisa nkaza 2020-04-15 21:36:57
  Ndicela ukubuza ischitho ebusweni ndingacendwa yinto amaqhakuva kapheli
 • Ncumisa nkaza 2020-04-15 21:37:11
  Ndicela ukubuza ischitho ebusweni ndingacendwa yinto amaqhakuva kapheli
Nzwaki 2020-03-10 04:42:57
Bhubesi yintoni
Nontsapho 2020-03-11 15:10:29
Ngicela ukubuZa ugeza intsuku ezingaphi mawneschitho
Nontsapho 2020-03-11 15:12:09
Ngicela ukubuZa ugeza intsuku ezingaphi mawneschitho
Nomcebo 2020-03-13 09:08:22
Nam nginenkinga yezinduna ezingapeli ezibuhlungu
Monde 2020-03-14 22:57:43
Ndicela ukubuza uba umchamo ugeza ngawo ubuso bodwa Na or nomzimba Na Xa unesichitho
 • Linah 2020-03-29 00:16:12
  Ngicela ukubuza uma unalesichitho abantu besilisa bekubalekela ngenze njani
Mapha 2020-03-15 10:18:03
Ndicela ukubuza xa ukhupha isichitho uhlamba ngomchamo amalanga amangaki
Asipe 2020-03-15 16:24:17
Cela ukubuza ugeza kangaphi xa une sichitho
Asipe 2020-03-15 16:24:18
Cela ukubuza ugeza kangaphi xa une sichitho
Asipe 2020-03-15 16:53:25
Cela ukubuza ugeza kangaphi xa une sichitho
Melissa 2020-03-16 10:04:40
Sanibona I got pregnt n nomawengane Ka guy wabuya after so long sixabana njalo he decided to kick m out endlini ngihamb ngihlala ngob nas khaya ngaxoshwa njeee no one needs m can any one help m
 • Mellisa 2020-05-21 23:27:50
  Ukuphi nendawo cc?
 • Mellisah 2020-05-21 23:29:15
  Ukuphi nendawo cc?
Nokuphiwa 2020-03-19 16:34:21
Cela ukubuza umchamo ngangisiza kanjan uma kunezichitho esushiywe endlin yendoda sishiywA intombi efun sihlukane
 • Bongih 2020-05-23 20:06:33
  Bengicela ukubuza ukuthi uma ugeza ngomcamo uyawafaka amanzi noma ukorobha
 • Bongih 2020-05-23 20:22:32
  Ngicelubuza kuthi ngingakwenzela endlin engilalakuyo noma phandle
Ntombizine 2020-03-20 14:24:30
Uma ungasayi exesheni ungancedwa nguwo na xa uthola ukuthi wavalwa ngabamtu ngayi eskhathini?
Masesi 2020-03-23 00:07:47
Ngicela kubuza ukuthi uma udla itreatment yokugula njenge aids let me say for example ungawusebenzisa umchamo for ukuwuphuza nokuphalaza izinto ezikanjalo awuzuku affect
Thandah msom 2020-03-23 00:18:22
Mina ngihlala khona msebenzinifuna ususa ischitho ngithandeke
Ayanda 2020-03-23 21:15:45
Ngicela ukubuza ukuthi ugeza ubuso kuphela ngomchamo
Ayanda 2020-03-23 21:15:45
Ngicela ukubuza ukuthi ugeza ubuso kuphela ngomchamo
Ayanda 2020-03-23 21:15:47
Ngicela ukubuza ukuthi ugeza ubuso kuphela ngomchamo
Siphokazi i 2020-03-28 17:57:58
Bendicela ukubuza ukuba uvasa still Nini okanye kangaphi ngemini ngba nam ndinexaki
Thembeka 2020-03-30 09:12:06
Ngicela ukbuza uma ugeza ngomchamo wasekseni ugeza njengba usuke ugeza ngamanzi ufaka insipho kwithawula noma kunenye indlela owenza ngao
Zusiphe 2020-03-30 16:06:43
Ndicela ubuza ukuba xa funa mitha wenza njn
 • Kungeka 2020-04-06 15:24:46
  Ngavala maar ndifuningane. Ndingenzanjank
Nokuthula 2020-03-31 20:51:12
Ngicela uJabulani Mthethwa angilobole angithande angenzele konke engifunayo ahlukane nale ntombazane athandana nayo ,ngicela imali ngifuna ukuqala ibusines yam ,ngakhe nomuzi wasekhaya ,ngicela ukuwina ipowerball nasecasino mangiyadlala
Sibongile 2020-04-02 19:36:33
Ngicela umgcineni thango angithande angilobole angenzelekonke engikufunayo angiphe imali
 • Nonopha 2020-04-06 22:15:43
  Mna ndinenkinga if ngizitshata umkhwenyana uyabhubha yenzeke kabili lento and know ngipregnant ngiyesaba kungenzeki nto kumkhwenyana 😢😢
 • Phily 2020-04-09 10:25:40
  Ngicela kubuza if udinga mpendulo yalemixovo uyitholapho
Nandipha 2020-04-09 16:08:31
Mna ndinexaki ndinama qhakuva amhlophe abuhlungu kakhulu ndingacendaķndingacendaka na
Futhi 2020-04-09 17:04:57
Ngicela usizo nginenkinga yokuphupha ngilele nomuntu wesilisa njalo uma kuzofika umuntu wami..ngicela ukubuza ikuphi engingakusebenzisa ukuze ngisizakale kulenkinga
Nwabisa ,Jabu 2020-04-09 19:33:00
Mina nginenkinga yokuhlukunyezwa msebenzin wumphathi sengize ngifisa nokuyeka kodwa ngixakekile nginengane nginabazali ngaz kubangwa yin angilandele ngoluhlobo ngisizen yin mele ngiyenze khona zongiyeka phansi noma ngifakwe sichitho plz help
 • Neziswa 2020-04-09 23:04:37
  Ndicela intlahla yemali, ndicela kusuke isimnyama nemiqhwaliso, cela umntu wam andithande andihloniphe , andenzele yonke into
 • Neziswa 2020-04-09 23:04:59
  Ndicela intlahla yemali, ndicela kusuke isimnyama nemiqhwaliso, cela umntu wam andithande andihloniphe , andenzele yonke into
 • Andiswa 2020-04-10 16:58:41
  Ndiyawuncoma umchamo wasrkuseni ndibona buso bam buhle
Celie ndabezitha 2020-04-11 00:22:27
Uma ungachami uma unomntu wkho ngsizakala kanjn
Nandipha Ntanganyana 2020-04-11 16:05:03
Ndicela undicede ubuyile utata womntanam yomelela sandisele gcilitshana andifuni uthandana na sisi omdala kuye
Nandipha Ntanganyana 2020-04-11 16:27:14
Ndicela undicede ubuyile utata womntanam yomelela sandisele gcilitshana andifuni uthandana na sisi omdala kuye
Noncedo gasa 2020-04-14 23:58:56
Mina ngihlezi ngiphupha kambi indoda noma ingane kunesilwane nje esivala intlahla zam ngicela usizo nomkhuleko
Ncumisa nkazane 2020-04-16 18:41:59
Ndicela ukubuza ischitho ndenze njani ndinamaqhakuva ebusweni akapheli
Thulisile Mgwetha 2020-04-22 08:36:36
Ndicela ukubuza umchabo wasekuseni kufuna uhlabe ngawo Sametime unqiba kunchaba okanye ungalinda ixhesha lakho lokuhlamba uwubeke epheyileni
Thulisile Mgwetha 2020-04-22 08:39:52
Ndicela ukubuza umchabo wasekuseni kufuna uhlabe ngawo Sametime unqiba kunchaba okanye ungalinda ixhesha lakho lokuhlamba uwubeke epheyileni
Nomusa njokwe 2020-04-26 17:52:57
Ngcela umsebenzi
Zanele ntlol 2020-04-27 16:00:20
Ngicela ukubuza ukuthi Uma unesinyama wenza kanjani
phimzile bango 2020-04-27 16:36:54
iduna ebusweni ezingapheli namaqhakuva avela umakhulu aphuma ubovu ndingawasusa njani
Peter 2020-04-28 17:49:09
Ngcela kubuza ukuthi mawuphuza amapilis HIV ungawuphuza
Peter 2020-04-28 17:49:37
Ngcela kubuza ukuthi mawuphuza amapilis HIV ungawuphuza
Thethiwe stok 2020-04-29 14:36:35
Ndicela ukubuza ikho into enidlayo la esiiswini nasezantsi nasesiqeni ndingasela umchamo wase kuseni
Loh maphumulo 2020-04-29 22:40:14
Ngicela ukubuza ukuthi amabala uma ufuna asuke emathangeni uyakwazi ukuwufaka emanzin best ugeza?
Thuliswa 2020-04-30 18:43:48
Ndizoke ndenze umchamo wasekuseni ndinegxaki ebusweni but oil ndibone kahle
Ayanda Mthembu 2020-05-05 12:46:56
Ngiyawazi umchamo uyasebenza impela
Thozama Bawi 2020-05-07 15:16:19
Ndicela ubuza if ndihlamba ubuso bam ngomchamo wam wasekuseni ndihlamba ilanga lonke na , kuvuneka ndingabuhlambi ubuso bam kwakhona ngamanzi anesepha
Matome molamo 2020-05-12 15:51:03
I would like to apply 350 grand ID number 9212195736089 Account number 1318166932capitec address thabazimbi Ext 6 regorogile no 3088
Bafikile 2020-05-15 12:54:45
Ngikhulelwe and ubaba wengani usengibalekile ngiphupha ngidla if ngingaphuphanga ngilele nomuntu...ngingawusebenzisa umchamo
ntlmbekaya totongwan 2020-05-21 12:25:37
Ndiyabonga bendingawuqondi ukuth upowerful kangaka viva mthandazi