Iphupho nencazelo:

Ngiphuphe ushembe, Ngabe kusho ukuthini ukuphupha ukhonza noma usonta kwashembe noma uvakashele esontweni kwashembe? Ngabe kuchazani ukuba nephupho lapho uphupha khona inkosi yakwaShembe Unyazi? Uma uphupha ufake izingubo ezimhlophe zesonto lwakashembe usenkonzweni uhlabelela, noma uvunule uhamba ngezinyawo. Ukuphupha noma uya ebuhleni, entabeni enhlangakazi, ukuphupha IThembezinhle noma iGinyezinye. ukuphupha ufake isticker sakwashembe emnyango noma emotini? Ukuphupha uthingo lwenkosazane

Incazelo:

Kuzomele ugxumane nomuntu oseduze nawe okholwa kwinkolo yakwashembe, ukuze uzwe ukuthi kumele wenze njani.

Read more dreams below

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp


Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.