Isikhumba esihle

Rice Flour, Turmeric and honey

Uma ufuna isikhumba esihle esikhanyayo, esithambile, esingenamabala, ufuna ukususa ama stretch marks ne-kiwi. Hlanganisa isipuni esisodwa se-turmeric, izipuni ezimbili zika rice flour, namaconsi e-lemon, izipunu ezintathu zobisi, ne half spoon yo-ju, uzohlanganisa i-mixture yakho bese uyayigcoba ebusweni, ulinde imizuzu cishe esuka ku 20 iya ku 25, bese uyageza ngamanzi. Uma ungenayo i-rice powder, thatha i-rice yakho uyigaye ibe yi-powder usebenzise yona.

Ukuzama ukukhulelwa

Ushintsho lokuqala okumele ulenze ukuyeka ukuphuza i-coffe, ukuphuza kakhulu i-cofee kwehlisa inzalo kubantu besifazane futhi kungase kwenze ukuphuphuma kwesisu. Kumele uyeke ukusebenzisa okokuvikela ukukhulelwa, uma bewusebenzisa umjovo (Depo-Provera) kumele uyeke 9 months ngaphambi kokuzama ukukhulelwa.

Ovulation

Cishe inyanga nenyanga umuntu wesifazane wenza iqanda elilodwa noma amabili. Ngesikhath se-ovulation iqanda lisuke selikulungele ukuchanyuselwa. Abanye abantu besifazane bacabanga ukuthi bangakhulelwa noma yinini uma benza ucansie, cha kunezikhathi lapho ungeke ukhulelwe khona uma wenza ucansie, i-ovulation yenzeka cishe amahora angu-24, ukhumbule isidoda (sperm) siyahlala enkomeni kufinyelele ezinsukwini ezingu-5, isikhathi esiningi i-ovulation yenzeka osukwini luka 14 lwenyanga yakho, kodwa abantu besifazane bahlukene kuhle uxoxisane nodokotela wakho.

Uzobona ngani uma ukwi ovulation? Abantu besifazane abafani, abanye baba nalezimpawu: uketshezi oluphuma esithweni sangasese, ukulangazelela ucansie, ukushintsha kokushisa komzimba (body temperature), amabele abuhlungu, umuzwa wokuhogela uyanyuka, abanye abantu besifazane bayayizwa i-ovulation kuba nobuhlungu obuncane esinyeni. Uma uyazi i-ovulation yakho kungabancono uqale wenze ucansie 3 days before ovulation.

Izindaba ezinhle ukuthi uyakwazi uku-tester i-ovulation, kukhona ama-kit okuhlola i-ovulation ukuze uzazi uma isifikile nokuthi ifika nini nenyanga. I-fertility monitor yona ikwazi ukuhlola lapho i-fertility iphezulu khona, okusho ukuthi ikutshela lapho emaningi khona amathuba okukhulelwa. Ukukala ukushisa komzimba ungasebenzisa ithuluzi elibizwa nge-Basal body temperature monitoring, ongakwenzake ukuthenga lelithuluzi lokukala ukushisa komzimba ulisebenzise njalo ekuseni uma uvuka, uzobona lapho inyuke kakhulu temperature yakho, lelithuluzi lidinga ulisebenzise isikhathi eside khona uzojwayela irange ye-temperature yakho.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
lqngceshe 2020-01-27 23:01:27
Ngicelukubuza lana kutsiwa khona i ovulation icala 14 kanjani ngicaciseleni lani
lqngceshe 2020-01-27 23:09:51
Ngicelukubuza lana kutsiwa khona i ovulation icala 14 kanjani ngicaciseleni lani
Busai 2020-02-20 14:45:33
Itholakalap fertility tester.
 • Hombakazi 2020-04-07 10:05:52
  Ndcl ukubuza ifetelizer uzoyibona njani ukuthi iyabonakala or iryt ngb ama period ayashintsha shintsha ndicela impendulo
Uzzie 2020-03-04 18:23:34
Celubuza le 14 days yeyabefore periods or after?
 • Akhona 2020-03-09 21:56:49
  Ngifuna ukukhulelwa ngenze njani
 • Zanele Ncokwa 2020-03-15 01:46:14
  Ngfuna khulelwa
 • Nosipho 2020-04-08 19:45:21
  Ngicela ukuthola umntwana kade ngangzama aklungi angsazi ngenze njani
 • Nosipho 2020-04-08 19:47:22
  Ama periods am awekho. Normal kwenziwa yin lokh ngikhulum nj kulonyaka angikayi angaz yin
 • Nosipho 2020-04-08 19:47:25
  Ama periods am awekho. Normal kwenziwa yin lokh ngikhulum nj kulonyaka angikayi angaz yin
 • Ziyanda 2020-04-12 20:33:44
  Khange ndiphinde kumjovo last year November ndiye kumaPeriod usuku olunye kulonyaka funa khulelwa ndenze njani funa mnye mntwana naye mnye ndinga omnye ngoku kudala zama amanzi erice
Anathi 2020-03-21 22:27:45
Ngicela uncedo nginenkinga ngiyehla emzimbeni kodwa ngiyatya ndifuna kubona ukutyeba Kade ndizama ndicela uncedo
Londiwe 2020-03-26 12:25:45
Ngicela usizo ngfuna kukhuluma bengi jova ngbona 3yrz ngayek bt still now ngane angiytholi plz help
thobile 2020-04-10 09:54:09
Ngicela usizo ngesinye Sami esibhlungu since ngaba nemisscarege angphindanga ngathola abantwana. Cela nemali
Thobeka mlanjana 2020-04-23 13:44:10
Ndicela ukubuza ndingenza njani xa ndifuna ukukhulelwa.?
 • Pinky 2020-05-08 08:07:19
  Ngicela ukukhulelwa ngina 43
 • Sophila 2020-05-13 10:38:42
  Ngicla ukubuza ngenzenjani ngifuna ingane yesibili kdw bengijova for five yes mnj angisajovi bengijova ngedepo ngeza kuthiwa uphela after six months kdw usix months usuphelile lutho ngiyeke last year NGO may 13
Pinky ndlovu 2020-05-17 07:43:07
Nginenkinga angikaze ngibe nomntwana ngina 45 manje ngyamthanda umntwana angazi ngenze njani abanye bathi akuselula ukuthi ngimthole
Khethiwe gumede 2020-05-20 22:56:07
Ngicela usizo ngithole umntwana sengizame ngihlulekile angizi ngingenzenjn mangase ngimthole engimdala manje lutho ingane 😭😭😭