umhlume is a disease caused by virus herpes

Umhlume uyabulala yini cha awubulali umhlume kodwa uma ungayi kodokotela uzonyuka kakhulu ivirus yawo ungazithuka usushona kodwa uyaphila nawo umhlume egazini, umhlume wangaphambili awelapheki, bese kuthi umhlume wangemuva lona ongama piles ayi lokho kuyaphela kalula. uma uzwa kuthiwa kunezimbiza ezelapha umhlume ubokwazi bakhuluma ngezimbiza zokuthiba umhlume, ayikho into ebulala virus yomhlume wangaphambili, kodwa owangemuva owelaphekayo, lemihlume iyizifo ezingafani, ungadidwa yigama.

Izincazelo zemithi

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe