isinyama senziwa yini?

ISINYAMA ithunzi elibakhona uma ushonelwe, AMANZI AMNYAMA ubuthakathi obusuke benziwe umuntu kuyenzeka kube owangaphandle kodwa kuvamise ukuba umuntu wasemndenini oNOMONA. Akufani isinyama sifana nokulala nomuntu owaphunyelwa isisu or wakhipha isisu uba nesinyama ngoba owugezile esinye isinyama uyasithola ngokweqa la umuntu abelahla khona amabhadi or echitha amanzi okugeza uma u weak uyaseqa amanzi amnyama yinto eyenziwayo kakhulu abantu bomndeni beganga ngedlozi ukuthi linganisebenzeli awalapheki kalula ngoba ehlela ngisho esizukulwaneni uma ingalungisiwe lenkinga Yini isinyama? Yini amanzi amanyama?

Ukususa isinyama kulula sikwenzela umuthi ofutha ngawo endlini awudingi nokuya emfuleni uyogeza isinyama. Ukugeza isinyama sikwenza kube lula ukwenza usekhaya ngoba abantu abaningi sebehlala ema surbab manje, abasavumi ukuyogeza emfuleni babenqunu. ama customer ami afika ngama bmw angabantu abaphezulu so manje nami mele ngishintshe angiyona inyanga yasemakhaya phela. Ukugeza amabhadi, ukugeza amashwa, ukuthandeka siyakwenza konke lokho kalula. umuthi wokususa isinyama amabhadi amashwa ukugeza

Izincazelo zemithi

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe