umhlume wenzani

umhlume izimpawu ubuhlungu bokuya etoilet ngesingisi okubizwa ngama piles, abanye baphuma igazi kube buhlungu, abanye bamila izinduna ngemuva kube nzima ukukaka, bese kuba khona umhlume omila ngaphambili enkomeni lakugcwala izinduna khona noma kwi totozi libe nezinduna, lowomhlume wona ubizwa ngama herpes ngesingisi, umhlume wangemuva uyelapheka uphele, lona wamaherpes cha awelapheki ngisho nezimbiza ziyawudambisa ivirus yawo kayifi futhi uyathathelana uma wenza inkonzo yasekamelweni, izimbiza ziyawudambisa ubuye after few years nabodokotela bayawudambisa ubuye, ingakho kubalulekile kakhulu bakithi ususebenzisa ijazi lomkhwenyane.

Izincazelo zemithi

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe